Ceza hukuku yönetmelikleri neyi kapsar?

0
0

Ceza hukuku yönetmelikleri, suçun işlenip işlenmediğini, suçluyu temsil edip etmediğini ve cezalandırılması gereken suçu tanımlamak için kullanılan kanunları, kuralları ve yönetmelikleri içerir. Yönetmelikler, suçun ölçüsünü belirlemek, suçun cezasını belirlemek ve suçluyu cezalandırmak için kullanılan prosedürleri tanımlar.

Showing 0 results
Your Answer

Please first to submit.