Ceza hukuku davalarının nasıl görüldüğü?

0
0

Ceza hukuku davalarının nasıl görüldüğü?

0
0

Ceza hukuku davaları, genellikle bir mahkeme tarafından yargılanır. Ceza hukuku davalarının görüldüğü mahkeme, bir suçun işlenip işlenmediğinin veya suçluyu temsil edip etmediğinin yargılanmasını sağlar. Mahkeme, suçluyu cezalandırmak veya cezalandırmamak için karar verir.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.