Ceza hukuku davalarında kişisel savunma hakkı var mı?

0
0

Ceza hukuku davalarında kişisel savunma hakkı var mı?

0
0

Evet, kişisel savunma hakkı ceza hukuku davalarında vardır. Kişisel savunma hakkı, suçluyun kendi savunmasını yapma hakkını ifade eder. Kişisel savunma, tanıklardan alınan ifadeler, belgeler ve diğer kanıtlarla desteklenir.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.