Ceza hukuku davalarında kimlerin bulunması gerekir?

0
0

Ceza hukuku davalarında kimlerin bulunması gerekir?

0
0

Ceza hukuku davalarında, suçlu, avukatlar, tanıklar ve üçüncü tarafların bulunması gerekir. Suçlu, kendi savunmasını yapma hakkına sahiptir. Tanıklar, suçluyu temsil edip etmediğini ve cezalandırılması gereken suçu tanımlamak için kanıt sağlayacaktır. Üçüncü taraflar da suçluyu temsil edip etmediğini ve cezalandırılması gereken suçu tanımlamak için kanıt sağlayacaktır.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.