Boşanma davasından sonra çocukların bakımı hakkında neler düşünülmesi gerekiyor?

0
0

Boşanma davasından sonra çocukların bakımı hakkında neler düşünülmesi gerekiyor?

0
0

Boşanma davasından sonra çocukların bakımı için, çift arasında ya da mahkeme kararıyla belirlenecek bir çocuk bakım planı gerekebilir. Bu plan genellikle çocukların bakımı, beslenmesi, eğitimi, ekonomik desteği ve diğer konular hakkında çift arasında karar verilen bir düzenlemeler bütünüdür.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.