Boşanma davasında, ikinci tarafa nasıl dava dilekçesi verilebilir?

0
0

Boşanma davasında, ikinci tarafa nasıl dava dilekçesi verilebilir?

0
0

Boşanma davasında, ikinci tarafa dava dilekçesi verilmesi için, dava açılan tarafın avukatı, mahkemeye dava dilekçesi sunmak ve dava dilekçesinin ikinci tarafa dağıtılmasını sağlamak zorundadır.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.