Boşanma davası sırasında neler gerekli?

0
0
0
0

Boşanma davası sırasında, dava açılması için gerekli olan belgelerin alınması, avukat ücretlerinin ödenmesi, mahkeme ücretlerinin ödenmesi, dava dosyasının hazırlanması ve dava dilekçesinin sunulması gibi işlemler gerekebilir.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.