Boşanma davalarında yaşama ve çalışma izni hakkında neler düşünülmesi gerekiyor?

0
0

Boşanma davalarında yaşama ve çalışma izni hakkında neler düşünülmesi gerekiyor?

0
0

Boşanma davalarında yaşama ve çalışma izni için, dava açan tarafın davaya konu olan ülkenin vatandaşı olması gerekir. Bu durumda, avukatınız çiftin durumunu inceleyerek, uygun gördüğü durumda yaşama ve çalışma izinleri hakkında talep edilebilecek tüm seçenekleri göz önünde bulundurması gerekir.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.