Bilişim Hukukunun tanımı nedir?

0
0

Bilişim Hukuku, internet ve dijital teknolojilerin hukuki standartlarını belirleyen, tüm uluslararası, ulusal ve yerel yasaların özetini içeren kapsamlı bir hukuk alanıdır.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.