Bankacılık işlemlerinin hukuki risklerini özetleyebilir misiniz?

0
0

Bankacılık işlemlerinin hukuki risklerini özetleyebilir misiniz?

0
0

Bankacılık işlemlerinde hukuki riskler arasında kredi riski, müşteri hakları riski, vergi riski, işlem güvenliği riski ve hukuki takip riski bulunmaktadır. Kredi riski, müşterinin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda bankanın gelir kaybına neden olmasıdır. Müşteri hakları riski, müşterilerin finansal ürünleri kullanırken haklarının ihlali durumunda banka tarafından sorumlulukların ortaya çıkmasıdır. Vergi riski, banka tarafından gerçekleştirilen işlemlerin vergi yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkan risktir. İşlem güvenliği riski, banka tarafından kullanılan teknolojinin güvenlik açıklarının kötüye kullanılması durumunda ortaya çıkan risktir. Hukuki takip riski, banka ve müşteri arasındaki hukuki işlemlerin yerine getirilmemesi durumunda ortaya çıkan risktir.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.