Bankacılık işlemlerinde uyulması gereken mevzuat nelerdir?

0
0

Bankacılık işlemlerinde uyulması gereken mevzuat nelerdir?

0
0

Bankalar tarafından gerçekleştirilen işlemler, bankaların mevzuata uygun olarak faaliyet göstermesi gereken ülkede mevzuat tarafından düzenlenir ve uygulanır. Bankacılık işlemlerinde uyulması gereken mevzuat arasında ulusal bankacılık mevzuatı, uluslararası bankacılık mevzuatı, uluslararası mevzuat, ticaret mevzuatı, vergi mevzuatı, para aklamayı önlemek için mevzuat ve diğer hukuki mevzuat sayılabilir.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.