Bankacılık işlemlerinde mevzuat ne zaman uygulanır?

0
0

Bankacılık işlemlerinde mevzuat ne zaman uygulanır?

0
0

Bankacılık işlemlerinde mevzuat, bankaların ve müşterilerin faaliyetlerini düzenleyen yasalar tarafından düzenlenir. Bankalar tarafından gerçekleştirilen işlemler, bankaların mevzuata uygun olarak faaliyet göstermesi gereken ülkede mevzuat tarafından düzenlenir ve uygulanır.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.