Bankacılık işlemlerinde denetim nedir?

0
0

Bankacılık işlemlerinde denetim, bankacılık mevzuatına uygun olarak yürütülen işlemlerin denetlenmesidir. Bankacılık denetimleri, bankaların ve müşterilerin tarafından yürütülen işlemlerin hukuki olarak denetimini sağlamak ve bankaların mevzuata uygun olarak faaliyet göstermesini garanti etmek amacıyla yürütülür. Denetimler, bankalar tarafından gerçekleştirilen işlemlerin hukuki olarak denetlenmesinin yanı sıra, banka tarafından kullanılan teknolojinin güvenliğinin ve vergi yükümlülüklerinin de denetlenmesi için yapılır.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.