Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

avukat.space ‘de bulunan avukatlar hakkında verilen bilgiler kullanıcılara yarar sağlamak amacında kullanılmıştır. Yanlış olduğunu düşündüğünüz bilgi hakkında ilgili avukat sayfasındaki “Bildir” butonunu kullanarak düzeltme yapabilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.

avukat.space , kullanıma sunduğu içeriklerin ve bilgilerin doğruluğuna, eksiksizliğine ve güncelliğine dair bir sorumluluk üstlenmemektedir. avukat.space sitesi, her zaman için bu web sayfasını ve bunun içeriklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

Sitemizde sponsor(Google Adsense) bağlantılar bulunmaktadır. Bu bağlantılar kullanıcılarımızın aradıkları bilgilere erişmesine mani olmayacak şekilde yerleştirilmiştir.

avukat.space davranışlarının analizinde Google Analytics servisi kullanılmaktadır. Sitemiz bu nedenle (Çerez-Cookie) kullanımı gerçekleştirerek site içi davranışınızı analiz edebilecek veriler kullanır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, avukat.space olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda yurt içinde ve dışında 3. Kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve kişisel verilerin korunması kanununda sayılan şekillerde işlenebilecek olup, anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiririz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Müvekkil ile avukat arasındaki bağlantıyı kurmak, Google aramalarında avukatın daha kolay bulanabilir olmasını sağlamak ve avukat arayanların aradığı avukata daha kolay ulaşabilmesini amaçlamaktayız.
Web sitemize gelen avukat yardım talepleri doğrultusunda ilgili avukata yönlendirebilmek ve iletişime geçmesini sağlamak.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURUMLAR

Web sitemizin nezdinde bulunan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde bulunan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde bulunan şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemleri almak kaydıyla avukat.space mevzuat gereği bilgi-işlem ve yazılım hizmeti aldığımız kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza sözleşmenin ifası ve yukarıda bu bildirinin Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları başlığı altındaki diğer amaçlarla aktarabiliriz. avukat.space olarak kişisel verilerinizi gerekli güvenlik önlemlerini almak şartıyla yurt içinde bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabiliriz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Avukatlarımızın kişisel verileri baroların internet sitelerinden, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralardan ve kendi istekleri ile ekleme yaptıkları, avukat ekle sayfamızdan elde edilmektedir. Kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun ilgili maddelerinde (4,5,6) belirtilen şartlar çerçevesinde bu bildirimin Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları bölümünde sayılan amaçlar için toplanmakta, işlenmekte, aktarılmakta ve saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA UYARINCA HAKLARINIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine, düzeltme işleminin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • Yasal sınırlar hariç olmak üzere kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

* Kişisel bilgilerinin yanlış olduğunu düşünen ve web sitemizde bilgilerinin yayınlanmasını istemeyen avukatlarımızın, bu durumu bildirecek şekilde [email protected] adresine mail atmaların sonrasında en geç 5 (beş) iş günü içinde kaldırılacaktır/düzeltilecektir.