Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Reddi Miras

Reddi Miras Reddi Miras, mirasçı tarafından kabul edilmemesi anlamına gelir ve bu durumda mirasçı, mirastan feragat etmiş sayılır. Mirasın reddi, hem hayatta olan hem de...

İzale-i Şuyu

Veraset İlamı

Yasal Mirasçılar

Eşin Miras Payı

Eşin Miras Payı

Eşin Miras Payı, Türk Medeni Kanunu’nun 4721 sayılı maddesi uyarınca, evli bir kişinin hayatı sonunda bıraktığı varlıkların paylaşımı sürecinde eşin miras payı belirlenir. Eşin miras payı, ölüm anında evlilik durumunun var olması halinde yasal mirasçı olarak belirlenir. Eş, yasal mirasçı olarak belirlendiğinde, birlikte mirasçı olan diğer kişilere göre eşin miras payı değişkenlik gösterir. Bu payın belirlenmesi, mirasçılar arasında anlaşma yapılması, yargı kararı veya yasal yollar ile yapılabilir.

Eşin Miras Payı

Türk Medeni Kanununun (TMK) 499. maddesi, eşin miras payını düzenlemektedir. Eşin miras payı, miras bırakanın hayatı sonunda bıraktığı varlıkların belirli bir oranda pay almasıdır.

Eş, miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olduğu takdirde, mirasın 1/4’üne hak kazanır. Eğer miras bırakanın anne-babası ile birlikte mirasçı olduysa, eşin miras payı yarısıdır. Büyükanne, büyükbaba ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olduysa, eşin miras payı 3/4’üdür. Bunların hiçbiri yoksa, eş mirasın tamamına hak kazanır.

Bu hükümler, eşin miras hakkının belirlenmesinde esas alınan kriterlerdir ve eşin miras payının ne kadar olacağını belirler.

Sağ Kalan Eşin Miras Payı

Türk Medeni Kanunun 499. maddesi, sağ kalan eşin miras payını belirler.

Eğer miras bırakanın çocuğu, torunu varsa, sağ kalan eş mirasın 1/4’üne sahiptir.
Eğer miras bırakanın anne-babası ve kardeşleri varsa, sağ kalan eş mirasın 1/2’sine sahiptir.
Eğer miras bırakanın nine-dedesi, amca, hala, dayı veya teyzesi varsa, sağ kalan eş mirasın 3/4’üne sahiptir.
Eğer miras bırakanın yukarıdaki derecede akrabaları yoksa, mirasın tamamı sağ kalan eşe kalır.

Bu madde, sağ kalan eşin miras payı hakkındaki yasal düzenlemeleri içermektedir.

Eşin Miras Payı Tablosu

Eşin yanında bulunan diğer mirasçıların durumuna göre eşin miras payı değişebilir. Aşağıdaki tabloda bu durumlar gösterilmiştir:

Eşin Miras Payı:

Tek başına eş mirasçı ise: 1/1
Eş ve çocuk mirasçı ise: Eş ¼, Çocuk ¾
Eş ve anne-baba mirasçı ise: Eş ½, Anne, baba her biri ½
Eş ve kardeşler mirasçı ise: Eş ½, Kardeşler ½

Eşin Saklı Payı:

Tek başına eş mirasçı ise: ¾
Eş ve çocuk mirasçı ise: Eş ¼, Çocuk 3/8
Eş ve anne-baba mirasçı ise: Eş ½, Anne, baba 1/8
Eş ve kardeşler mirasçı ise: Eş ½, Kardeşlerin saklı payı yok.
Bu tabloda gösterilen miras payı oranları Türk Medeni Kanunu tarafından belirlenmiştir. Eşin miras payı, diğer mirasçıların durumuna göre değişebilir. Miras payı oranlarındaki değişiklikler hukuki yollarla düzenlenebilir.

Eşi Ölen Kadının Alabileceği Miras Oranı

Eşi ölen kadının mirasın kaçını alabileceği, diğer mirasçıların varlığına ve miras bırakanın açıkça belirttiği isteğine göre değişebilir.

Eğer kocanın çocuğu varsa, eşi ölen kadın mirasın %25’ini alacaktır.
Eğer kocanın çocuğu yoksa ve anne-babası veya kardeşleri varsa, kalan eş mirasın yarısını alacaktır.
Eğer kocanın nene-dedesi, amca, dayı, hala, teyzesi gibi akrabaları varsa, kalan eş mirasın %75’ini alacaktır.
Eğer bu akrabalar hayatta değilse, eşi ölen kadın mirasın tamamını alacaktır.

Bu durumlar, Türk Medeni Kanunu’nun 506. maddesinde düzenlenmiştir ve miras payının belirlenmesi için gerekli olan tüm unsurları içermektedir.

Eşinin Ölümü Durumunda Çocuksuz Kadının Miras Hakları

Eşi ölen kadının miras hakkı, çocuğunun varlığına göre değişebilir. Eğer kocanın bir çocuğu varsa, kadın mirasın %25’ini alma hakkına sahiptir. Ancak, eğer çocuk yoksa, miras kocanın hayatta kalan anne-babasına ve eşine kalır. Bu durumda, kadının miras hakkı daha geniş bir şekilde korunmuştur.

 

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Reddi Miras

İzale-i Şuyu

Veraset İlamı