Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Sınır Dışı Etme: Tanım ve Değerlendirme

Sınır Dışı Etme: Tanım ve Değerlendirme Sınır Dışı Etme Kararı Nedir? Sınır dışı etme, bir ülkedeki yasalar ve yönetmelikler uyarınca bir kişinin ülkeden ayrılması gerektiğine dair...

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Türkiye’de tahkim yoluyla çözülemeyen uyuşmazlıkların, mahkeme kararlarıyla çözümlenebileceği bir dünyada, hukuki konuların açıkça çözülmesi önem taşımaktadır. Ancak, çoğu zaman bu konuların çözümü mevcut hukuki yeterliliklerin ötesine geçmektedir. Bu nedenle, uyuşmazlıkların çözümü için gereken efektif çözümlerin sağlanması için hukuki danışmanlık desteği gerekmektedir.

ASAL HUKUK DANIŞMANLIK, dünyanın pek çok ülkesinde işbirliği içerisinde olduğu hukuk büroları ve uluslararası meslek örgütleri üyeliği sayesinde birçok sulh anlaşmasını sağlamış ve tahkim davasını çözüme kavuşturmuştur. Ofisimiz, ticari sözleşmelerden doğan ihtilaflara ilişkin davalar ve yabancı tahkim kararlarının Türkiye’de uygulanmasının yanı sıra, ulusal ve uluslararası boyutta tüm hukuk dallarında dava takibi, tahkim ve uyuşmazlık çözümü hizmeti vermektedir.

Türkiye’de tahkim davalarının yürütülmesi için hukuki danışmanlık desteği sağlamak, uyuşmazlıkların çözümü sürecinde müvekkillerimizin haklarının korunması ve en iyi sonuca ulaşılması amacıyla önem taşımaktadır. ASAL HUKUK DANIŞMANLIK, tüm hukuki danışmanlık hizmetlerini bu amaç doğrultusunda sunmaktadır.

Uyuşmazlık çözüm yolları nelerdir?

Uyuşmazlık çözüm yolları arasında şunlar yer almaktadır:

1. Müzakere: Taraflar kendi aralarında müzakere ederek bir çözüm arayabilirler.

2. Konuşma: Taraflar karşılıklı olarak fikirlerini ve önerilerini paylaşabilirler.

3. Arabuluculuk: Bir arabulucun taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmesine yardımcı olacağı bir süreçtir.

4. Görüşmelere arabulucun katılması: Arabulucun katılımı, tarafların anlaşmazlıklarını çözmek için kararlaştırılmış çözümlere kolaylıkla ulaşmalarını sağlar.

5. Tarafların arabulucu aracılığıyla bir anlaşmaya varması: Arabulucun taraflar arasında anlaşmaya varılmasını sağlaması amacıyla arabulucu aracılığıyla bir anlaşma imzalanabilir.

6. Hukuki açıdan zorunlu bir çözüm aranması: Tarafların anlaşmazlıklarını çözmek için hukuki açıdan zorunlu bir çözüm aranabilir.

SIK SORULAN SORULAR

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü nedir?

Uyuşmazlık çözümü; taraflar arasındaki uyuşmazlığın bir sonuca bağlanması için, tarafların uzlaşmasını sağlamak amacıyla tarafların görüşleri arasındaki farkları ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilen bir prosestir. Dava ve uyuşmazlık çözümü, taraflar arasındaki çatışmaların ve anlaşmazlıkların etkin bir şekilde çözülmesi için birçok farklı yöntem kullanılır. Bu yöntemler arasında tarafların karşılıklı olarak konuşmalarına izin verilmesi, tarafların kendi aralarında müzakere etmeleri, taraflar arasında arabuluculuk, görüşmelere arabulucun katılması, tarafların arabulucu aracılığıyla bir anlaşmaya varması veya hukuki açıdan zorunlu bir çözümün aranması yer almaktadır.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik