Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Sınır Dışı Etme: Tanım ve Değerlendirme

Sınır Dışı Etme: Tanım ve Değerlendirme Sınır Dışı Etme Kararı Nedir? Sınır dışı etme, bir ülkedeki yasalar ve yönetmelikler uyarınca bir kişinin ülkeden ayrılması gerektiğine dair...

Birleşme ve Devralmalar

Birleşme ve Devralmalar

Birleşme ve Devralma işlemleri, başarılı bir şekilde sonuçlanmak için özel hukuki destek gerektirmektedir.

ASAL HUKUK Bürosu, bu süreçlerde taraflar arasında karşılıklı anlaşma ve koşulların uygulanabilecek şekilde tanımlanmasında müvekkillerine destek sağlamaktadır.

Şirketlerin birleşme ve devralma işlemlerini arzu ettikleri şekilde sonuçlandırma ve karşı tarafların haklarının ve iştiraklerinin korunmasını sağlamak için, ASAL HUKUK BÜROSU gerekli hukuki desteği sağlamaktadır.

[njwa_button id=”540″]

Büro, bu süreçlerde finansal analizleri, stratejik analizleri ve risklerin özgün çözümleri üzerine detaylı bir şekilde çalışmaktadır.

birleşme ve devralmalar nedir?
birleşme ve devralmalar nedir?

ASAL HUKUK Bürosu uzun zaman içerisinde kurmuş olduğu mükemmel ilişkiler sayesinde, ilgili sektör dinamiklerini tam olarak kavramakta ve mevcut deneyimlerini müvekkil ihtiyaçlarının en verimli şekilde karşılanması hedefinde birleştirebilmektedir.

Bu nedenle, ASAL HUKUK Bürosu, çok uluslu şirketler, girişim sermayesi şirketleri, özel sermaye şirketleri ile fonları, yerli ve uluslararası küçük ila orta ölçekli şirketleri ve yatırım bankalarını; birleşme ve devralma, ortak girişim ve kısmi ayrışma projelerinin her aşamasında temsilde geniş bir deneyime sahiptir.

şirket birleşme ve devralmaları
şirket birleşme ve devralmaları

ASAL HUKUK Bürosu müvekkillerine, birleşme ve devralma işlemlerinin, mevcut hukuki çerçeve içerisinde başarıyla sonuçlanması için, gerekli hukuki desteği sağlamaktadır.

Müvekkillerimiz, bu süreçlerin tüm aşamalarında, hukuki açıdan korunmalarını sağlamak için, ASAL HUKUK Bürosu tarafından kurulmuş olan özel hukuki desteğinden yararlanmaktadır.

[njwa_button id=”540″]

SIK SORULAN SORULAR

Birleşme ve devralmalar nedir?

Birleşme ve devralma avukatı
Birleşme ve devralma avukatı

Birleşme ve devralmalar, iki veya daha fazla şirketin birleşmesi veya bir şirketin diğerlerini devralması anlamına gelen şirket birleşmeleridir.

Birleşme, ortaklıkların bir araya gelmesiyle oluşan bir şirketin, ortakların varlıklarının tümünün devralınması veya bir kısmının devralınmasıyla oluşan yeni bir şirketin oluşturulmasını içerir.

Bir devralma ise, bir şirketin, varlıklarının tümünün veya bir kısmının, satın alınarak diğer şirketlerin varlıklarına eklenmesiyle oluşan bir şirketin oluşturulmasını içerir.

Birleşme ve devralmalar, şirketlerin büyüme stratejileri ve yeni pazarlara girişleri için kullanılan bir yöntemdir.

Bununla birlikte, bu tür şirket birleşmeleri, bir şirketin varlıklarının çalışanlarının ve hissedarlarının kayıplarına da neden olabilir.

[njwa_button id=”540″]

rekabet kurulundan izin alınması gereken birleşme ve devralmalar hakkında tebliği

Türkiye İş Kanunu’na göre, birleşme ve devralmalar, Rekabet Kurulu’nun izni ile gerçekleşebilmektedir.

Rekabet Kurulu’nca yayımlanan Tebliğ ile birleşme ve devralmalarda, Rekabet Kurulu’nun izin vermesi gereken şartlar belirlenmiştir.

Tebliğde, özellikle işletme büyüklüğü, piyasa hakimiyeti, rekabetin etkilenmesi gibi kriterler dikkate alınarak, özel durumlar dikkate alınarak, Rekabet Kurulu’nun izin vermesi gereken birleşme ve devralmalar belirlenmiştir.

Tebliğe göre, aşağıdaki koşulların varlığı halinde, Rekabet Kurulu’nun izni gerekmektedir:

1. Birleşme veya devralma, büyük işletmeler arasında gerçekleşiyorsa;

2. Birleşme veya devralma, Türkiye pazarının belli bir bölümünde veya Türkiye genelinde hakimiyet kurma potansiyeline sahipse;

3. Birleşme veya devralma, rekabeti azaltacak veya ürün ve hizmetlerin fiyatlarını belirleyecek kadar etkili olacak bir market gücü oluşturacak veya mevcut bir market gücünü arttıracak şekilde olacaktır; ve

4. Birleşme veya devralma, küçük ve orta ölçekli işletmelere ya da diğer paydaşlara zarar verebilecek şekilde olacaktır.

Tebliğe göre, birleşme veya devralma, Rekabet Kurulu’nun izin vermesi gereken durumlarda, Rekabet Kurulu’ndan izin alınması gerekmektedir.

Rekabet Kurulu, arz ve talebin etkilenmesi, ticari çıkarların korunması ve piyasa içi rekabetin sağlanması gibi temel hedefler doğrultusunda, birleşme veya devralmalara izin verme veya vermeme konusunda karar almaktadır.

[njwa_button id=”540″]

Birleşme ve Devralma Avukatı Nedir?

birleşme ve devralma avukat
birleşme ve devralma avukat

Birleşme ve devralma avukatı, bir şirket satın alma veya satma sürecinde bir araya gelen tarafları yönetmekle görevli olan bir avukattır. Birleşme ve devralma avukatı, satın alma veya satma sürecinin her aşamasını takip eder ve taraflar arasında uyumlu bir anlaşma sağlamak için gerekli adımları atar.

Birleşme ve devralma avukatının görevi, satın alma veya satma sürecindeki tüm ayrıntıları takip etmek, bütün tarafların haklarını koruyacak şekilde sözleşme taslağı hazırlamak ve tüm tarafların uygun bir şekilde anlaşmaya varmalarını sağlamaktır.

Birleşme ve devralma avukatının görevi, taraflar arasındaki uyumlu anlaşmayı sağlamak ve tarafların haklarını koruyacak bir sözleşmeyi hazırlamaktır. Avukat, tüm tarafların anlaşmaya varmalarını ve anlaşmanın her iki tarafa da karşılıklı çıkar sağlamasını sağlamakla sorumludur.

 

[njwa_button id=”540″]

Önceki İçerik
Sonraki İçerik