Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Sınır Dışı Etme: Tanım ve Değerlendirme

Sınır Dışı Etme: Tanım ve Değerlendirme Sınır Dışı Etme Kararı Nedir? Sınır dışı etme, bir ülkedeki yasalar ve yönetmelikler uyarınca bir kişinin ülkeden ayrılması gerektiğine dair...
Ana SayfaMakalelerYabancılar HukukuAzerbaycanlılar için Türkiye Vatandaşlığı

Azerbaycanlılar için Türkiye Vatandaşlığı

Azerbaycanlılar için Türkiye Vatandaşlığı

Azerbaycanlılar için Türkiye Vatandaşlığı
Azerbaycanlılar için Türkiye Vatandaşlığı

Azerbaycanlılar için Türkiye Vatandaşlığı

[njwa_button id=”540″]

Azerbaycan Vatandaşlarına Türk Vatandaşlığı verilmesi gereklilikleri, vatandaşlık başvuruları ve vatandaşlık kaybı hakkında bilgi için lütfen makalenin geri kalanını okuyunuz.

Doğuştan Türk Vatandaşlığı Almak Ne Demektir?

[njwa_button id=”540″]

Doğuştan edinilen Türk vatandaşlığı, aile bağı veya dum yeri temelinde kendiliğinden kazanılır. Doğuştan edinilen vatandaşlık doğum anından itibaren geçerlidir.

Soy bağı: Türkiye’de veya Türkiye dışında bir Türk vatandaşının annesinden veya babasından evlilik birliği çerçevesinde doğan bir çocuk Türk vatandaşı sayılır.

Evlilik birliği dışında bir Türk vatandaşının annesi ve yabancı bir babasından doğan bir çocuk Türk vatandaşıdır.

Türk vatandaşı bir baba ve yabancı bir annenin evlilik birliği dışında doğan bir çocuk ise, soy bağının kurulmasını sağlayan usul ve esaslar yerine getirildiği takdirde Türk vatandaşlığı kazanır.

Doğum yeri: Türkiye’de doğan ve yabancı ebeveynler nedeniyle hiçbir ülkenin vatandaşlığını doğuştan alamayan bir çocuk, doğuştan Türk vatandaşıdır. Türkiye’de bulunan bir çocuk, aksi belirtilmedikçe Türkiye’de doğmuş sayılır.

Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması Nasıl Olur?

Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancı ülke vatandaşı, Devleti çifte vatandaşlığı kabul ederse, T.C. Vatandaşlığı kanunda belirtilen şartları yerine getirirse yetkili makamın kararı ile Türk vatandaşlığı alabilir.

Bununla birlikte, gerekli koşulların yerine getirilmesinin, vatandaşlık elde etmede bir kişiye mutlak bir hak sağlamadığı vurgulanmalıdır. Yani şartları yerine getiren herkes tarafından Türk vatandaşlığının kazanılması diye bir şey yoktur.

Çünkü vatandaşlığı kim alır, kim almaz meselesi devletlerin egemenliğine giren bir konudur.

Ne Uygulamak için gerekli mi?

[njwa_button id=”540″]

Türkiye vatandaşı nasıl olunur?
Türkiye vatandaşı nasıl olunur?

Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancılar;

 • Yetişkin ve Türk yasalarını kendi ulusal yasalarına göre ayırt edebilme ve Türk yasalarına göre vatansız (haymatlos) ayırt edebilme becerisine sahip olma,
 • Başvuru tarihinden itibaren kesintisiz olarak beş yıldır Türkiye’de yaşıyor olmak,
 • Türkiye’de yerleşmeye karar verdiklerini davranışlarıyla teyit etmek (Türkiye’de ikamet etmeye karar verdiklerini kanıtlamak, aşağıdaki koşullardan birini veya birkaçını yerine getirmek:
 • Türkiye’de gayrimenkul satın almak.
 • Türkiye’de işyeri kurmak.
 • Türkiye’de yatırımları gerçekleştirmek.
 • İş merkezini Türkiye’ye devretmek.
 • Türkiye’de çalışma iznine sahip bir işyerinde çalışmak.
 • Bir Türk vatandaşıyla evlenmek.
 • Türk vatandaşlığına ailece başvurmak.
 • Daha önce Türk vatandaşlığına geçmiş anne, baba, kardeş veya çocuk sahibi olmak.
 • Eğitimini Türkiye’de tamamlamak
 • Tehlikeli bir hastalığa sahip olmamak,
 • Toplum açısından sorumluluk duygusuna sahip olmak, iyi ahlak sahibi olmak ve güvenilir olmak,
 • Yeterince Türkçe bilmek,
 • Türkiye’de geçimini sağlayacak gelir veya mesleğe sahip olmak,
 • Ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek konumda olmamak, şartları aranır.

[njwa_button id=”540″]
Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancı ülke vatandaşları için yukarıda sıralanan şartlarla birlikte taşıdıkları devletin vatandaşlığından vazgeçme şartı da aranabilir. Bu takdir yetkisinin kullanımına ilişkin ilkelerin belirlenmesi Bakanlar Kurulu’nun yetkisi dahilindedir.

Vatandaşlık Başvurusunun Reddedilme Gerekçeleri

Türkiye Vatandaşlığı
Türkiye Vatandaşlığı

Durumu aşağıda belirtilen kişilerin dosyası Valilik tarafından başvuru yerinde reddedilir.

 • Yasal oturma izni olmadan veya yasal olmasına rağmen Türkiye’ye yerleşme niyetini göstermeyen kişiler
 • Sığınma veya sığınma başvurusunda bulunanlar
 • Sığınmacı durumunda Türkiye’de yaşayanlar
 • Eğitim amaçlı ikamet eden öğrenciler
 • Turistik amaçlı ikamet eden yabancılar
 • Okuyan çocuğuna eşlik etmek amacıyla ikamet eden kişiler
 • Terapötik amaçlar için sakinler
 • Herhangi bir suçtan yargılanan veya hüküm giymiş veya gözaltına alınmış kişiler

Başvuru Süreci Nasıl Gidiyor?

[njwa_button id=”540″]

Dosyası eksiksiz ve şartlara uygun olarak hazırlanan kişilerin soruşturması il emniyet müdürlüğü tarafından yürütülür. Soruşturma süreci sona eren yabancının dosyası Valiliğe iade edilir ve Valilik dosyayı Komisyona gönderir.

Komisyon, başvuranın dosyayı inceleyerek ve karşılıklı görüşme yaparak yukarıdaki şartların tümünü karşılayıp karşılamadığını belirler.

Bu görüşme sırasında başvuranın aile durumu da incelenir ve Türk soylu olup olmadığına da dikkat edilir. Sağır ve dilsizlerin mülakatı, kendi işaret dillerinde tercüman yardımı ile veya okuryazar ise yazı ile yapılır.

Komisyon kararı olumlu ise dosya Bakanlığa, karar olumsuz ise dosya Valiliğe gönderilir.

Türk Vatandaşlığının Alınmasında İstisnai Durumlar Nelerdir?

Güvenlik ve asayiş açısından millete engel olmaması şartıyla T.C. İçişleri Bakanlığı’nın önerisi, T.C. Bakanlar Kurulu kararı ile aşağıdaki yabancılar Türk vatandaşlığı alabilirler.

 • Türkiye’deki tesisleri, endüstriyel veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanda istisnai bir hizmetle getirmek veya ilgili bakanlıklar ve katılımcıların tavsiyelerine uygun olması beklenir.
 • Vatandaşlığa alınması zorunlu kabul edilen kişiler.
 • Göçmen olarak kabul edilen kişiler.
 • Azerbaycan Vatandaşları için Türkiye Vatandaşlığı

Türk Vatandaşlığının Evlilikle Kazanılması Nasıl Gerçekleşir?

Bir Türk vatandaşıyla evlenmek, bir kişiye kendi başına Türk vatandaşlığı vermez. Ancak Türk vatandaşıyla en az üç yıldır evli olan ve en az üç yıldır evli olan yabancılar Türk vatandaşlığı almak için başvurabilirler. Başvuru sahipleri;

 • Aile birliği içinde yaşamak,
 • Evlilik birliği ile örtüşmeyecek faaliyetlerde bulunmamak,
 • Ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek konumda olmamak,
  şartları aranır.

NOT: Başvurudan sonra Türk vatandaşı bir eşin ölümü halinde evliliğin devamı şartı aranmaz. Evlenerek Türk vatandaşlığına geçen yabancılar, evlenmekte iyi oldukları takdirde evliliğin iptaline (feshedilmesine) karar verildiği takdirde Türk vatandaşlığını korurlar.

Herhangi bir suçtan yargılanan, hüküm giyen veya gözaltına alınanlar başvuruda bulunamazlar. Türk vatandaşlığı almak isteyen bir yabancının eşi daha sonra Türk vatandaşlığı almışsa; Evlilikte geçen sürenin hesaplanması, bu eşin Türk vatandaşlığını alma tarihine dayanmaktadır.

Evlilik yoluyla Vatandaşlık Alma Başvuruları için Gerekli Belgeler nelerdir?

[njwa_button id=”540″]

Aşağıdaki gibi istenen belgeler vardır.

 • Talebi açıklayan dilekçe.
 • Bir Türk vatandaşının eşine ait Mernis sisteminden alınan nüfus kayıt örneği
 • Pasaport veya benzeri bir belge, vatanı yoksa temin edilmesi mümkün ise bununla ilgili bir belge
 • Bir kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi bir belge
 • İkamet yeri Türkiye’de ise, en son ikamet izni belgesi
 • Herhangi bir suçtan dolayı kesinleşmiş bir mahkeme kararı varsa, bunun onaylı bir örneği şöyledir
 • Kişinin kimliğine sadece doğum yılı, ayı ve günü kayıtlı değilse, doğum tarihini tamamlamak üzere ülkesinin ilgili makamlarından alınan belge ve bu belge alınamazsa 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 39. maddesi uyarınca işlenmeyi kabul ettiğinize dair imzalı beyan
 • Hizmetin maliyetinin Maliyete yatırıldığını gösteren bir makbuz

Türk Vatandaşlığının Evlat Edinilerek Kazanılması Nasıl Olur?

Bir Türk vatandaşı tarafından kabul edilen reşit olmayan kişi, ulusal güvenlik ve kamu düzenine engel teşkil edecek bir durumu olmaması koşuluyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığı alabilir.

Nasıl Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı ile Elde edilmiş oluyor Mu?

kanunun 27. maddeye göre, Türk vatandaşlığını anne babalarına veya babalarına bağlı olarak kaybeden çocuklar, Aralık ayından itibaren (18-21 yaş arası) üç yıl içinde seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığı alabiliyor. ​

Türkiye’de Yatırımlar yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması hangi Koşullar altında gerçekleşmektedir?

[njwa_button id=”540″]

12 Ocak 2021 tarihinden itibaren yabancılar için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alma yöntemlerine yeni bir yöntem eklenmiştir.

Söz konusu tarihte Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, aşağıdaki koşullardan herhangi birini yerine getiren yabancılar, ilgili Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile ülke vatandaşları tarafından Türk vatandaşlığı alabilecek:

Ekonomi Bakanlığı tarafından en az 2 milyon ABD Doları tutarında sabit sermaye yatırımı yaptığı belirlenmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen tapu sicilinde en az 1 milyon ABD Doları tutarındaki gayrimenkul üç yıl satılmaması şartıyla satın alındı

[njwa_button id=”540″]

En az 100 (yüz) kişiye istihdam sağlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenir

Bir Azerbaycan vatandaşı nasıl Türk vatandaşı olabilir?

Azerbaycan vatandaşları Çalışma İzni ile 5 yılını doldurmaları halinde Türk Vatandaşlığına başvurabilirler. Azerbaycan vatandaşı bir Türk ile resmi olarak evli ise Türk vatandaşlığına başvurabilir.

Bir yabancının Türkiye’de en az 5 yıl çalışma izniyle kalması ve 5 yılını doldurması halinde Türk vatandaşlığına başvurma hakkını kazanır. Yabancı uyrukluların 5 yıldan az süreleri varsa vatandaşlık başvurusu yapmak mümkün değildir.

Yabancı bir ülkenin bir vatandaşı ise en az beş yıl süreyle çalışma izni varsa vatandaşlığı için başvuruda bulunabilir.

5 Yıl boyunca çeşitli işyeri veya ev hizmetleri adı altında çalışan yabancı pasaport sahipleri, T.C. vatandaşlığına başvurabilirler. Çalışma izni ile vatandaşlık alınabilir mi? En az 5 yıllık çalışma iznine sahip adaylar uygundur.

Azerbaycanlılar Evlilik Yoluyla Vatandaş Olabilir Mi?

Azerbaycan ile Türkiye arasında çifte vatandaşlık var mı, Azerbaycan vatandaşı Türk vatandaşı olmak, Azerbaycan vatandaşı ile evlenmek, Azeriler nasıl Türk vatandaşı olabilir, Azerbaycanlılara Türk vatandaşlığı verilir mi, Azerbaycan vatandaşı hangi şartlarda Türk vatandaşı olur?

Türkiye’de yaşayan Türk vatandaşlarıyla evli olan yabancılar Türk vatandaşlığına başvurma hakkına sahiptir. Türkiye’de evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı elde edebilmek için en az 3 yıllık evlilik şartı aranmaktadır. Evliliklerinin üçüncü yılını tamamlayan yabancı eşler Türk vatandaşlığına başvurma hakkına sahiptir.

Yabancının evlenerek Türk vatandaşı olma şartları 5901 sayılı Vatandaşlık Kanununun 16ncı maddesine göre düzenlenmiştir. Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 16. Maddesi uyarınca: Bir Türk vatandaşıyla evlilik doğrudan Türk vatandaşlığı kazanmaz.

Ancak Türk vatandaşıyla en az üç yıldır evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığı almak için başvurabilirler.

Azeriler Hangi Şartlar Altında Türk Vatandaşı Olabilirler?

 • Bir Türk vatandaşı ile en az 3 yıl evli kalarak başvuru hakkını elde eder.
 • Türkiye’de çalışma izniyle en az 5 yıl Ssk’da kalarak vatandaşlık başvurusunda bulunma hakkı kazanır.
 • Türkiye’de uzun süreli oturma izni (5 yıldan fazla) alarak vatandaşlık başvurusunda bulunabilir.
 • 400.000 dolarlık bir ev satın alırsa, doğrudan vatandaş olabilir.
 • Eğer akademik veya bilimsel anlamda Türkiye’ye faydalı olacak bir durum varsa vatandaşlık alabilir.

Azerbaycan Vatandaşları İçin Türkiye Oturum İzni

Türkiye’de oturum izni Yabancı ülke vatandaşları için Türkiye’de kısa süreli oturum izni, aile oturum izni, öğrenci oturum izni, uzun süreli oturum izni, insani oturum izni ve insan ticareti mağduru oturum izni olarak 6 grupta değerlendirilmektedir. Geçerli oturum izni sahibi Azerbaycan vatandaşları Türkiye sınır kapılarından vize almadan giriş yapılabilir.

Azerbaycan vatandaşının Türkiye’de sahip olduğu çalışma izni veya çalışma izni muafiyet belgesi, oturum izni yerine sayılır. Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak Azerbaycan vatandaşlarının oturum izni almaları zorunludur.

Oturum izni başvurusu, Azerbaycan’daki Türk temsilciliklerinde yapılır. Ancak, oturum izni başvurusu yapmadan Türkiye’ye vize süresiyle veya vize muafiyetiyle gelen Azerilerin oturum izni başvuruları, ikinci bir düzenlemeye kadar Valiliklerce de alınmaya devam edilecektir.

Oturum izni için başvuracak Azerbaycan vatandaşlarında, talep ettikleri oturum izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranır.

Türkiye içinden başvuruların, Azerbaycan vatandaşının sahip olduğu vize süresinin ya da vize muafiyetinin sona ermesinden önce yapılması esastır. Oturum izni başvuruları, en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır.

Oturum izinleri, kalış amacına uygun ve her yabancı için ayrı düzenlenir. Oturum izin belgeleri, ikamet adreslerine gönderilmektedir. Oturum izni başvuru ve uzatma başvuruları e-ikamet üzerinden yapılır.

İlk defa oturum iznine başvuran Azerbaycan vatandaşlarının sistem tarafından kendilerine verilen randevu gün ve saatinde bulunduğu ildeki İl Göç İdaresinde bulunması gerekmektedir.

Oturum izni uzatma başvurusunda bulunulması halinde istenen evraklar PTT iadeli taahhütlü veya kargo aracılığıyla ikamet edilecek ildeki İl Göç İdaresi’ne gönderilmelidir. Azerbaycan vatandaşlarının oturum süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren oturum izni uzatma başvurusunda bulunmaları gerekir.

Uzatma başvurusu, her durumda oturum izni süresi dolmadan önce yapılmalıdır. Oturum izni uzatma başvurusu yapıldığında e-ikamet sisteminden herhangi bir ücrete tabi olmayan müracaat belgesi verilir.

Bu belge, oturum izni süresi sona ermiş olsa dahi uzatma talebi sonuçlanıncaya kadar Türkiye’de yasal kalış hakkı sağlar. Azerbaycan vatandaşlarının ülkemizden çıkış yapmak istemesi halinde sahip oldukları müracaat belgesini bulundukları ildeki İl Göç İdaresi’ne onaylatmaları gerekmektedir.

Türkiye’de Oturum İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

[njwa_button id=”540″]

Maksimum bir yıl süre için verilen “kısa dönem oturma izni” almak için, Türkiye’de taşınmaz malı bulunan ve Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak Azerbaycan vatandaşlarının aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir:

Türkiye oturum izni ilk başvurusu için gereken belgeler aşağıdaki gibidir.

 • Oturma izni başvuru formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört adet vesikalık fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan
 • Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
 • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
 • Özel sağlık sigortası
 • Türkiye Oturum İzni Uzatma Başvurusu İçin Gereken Belgeler Nelerdir?
 • Oturma izni başvuru formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan
 • Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*
 • Önceki oturma izni belgesinin ibrazı**
 • İdarenin talep etmesi halinde temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler**
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
 • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi
 • Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
 • * Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancı uyruklular için gerekmektedir.

** Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak yabancı uyruklular için gerekmektedir.

Azerbaycan Vatandaşları İçin Türkiye’de Uzun Dönem Oturma İzni Nasıl Alınır?

[njwa_button id=”540″]
Uzun dönem oturma izni almak için Türkiye’de en az sekiz yıl kesintisiz ikamet etmiş olmak şarttır. Bu şartı karşılayan Azerbaycan vatandaşlarının aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Türkiye uzun dönem oturum izni ilk başvurusu için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir.

 • Oturma izni başvuru formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Önceki oturma izni belgesinin ibrazı
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • Başvuru sahibinin son üç yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını gösteren belge
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan
 • Adli sicil kaydı
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
 • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
 • Özel sağlık sigortası
 • Başvuru sahibinin Adres Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olduğunu gösteren belge
 • Uzatma Başvurusu: Süresiz verilir, uzatılmaz.

İkamet/Oturma İzninden Muaf Tutulan Yabancılar Kimlerdir?

 • Vize süresi veya vize muafiyeti süresince Türkiye’de bulunanlar,
 • Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler,
 • Uluslararası koruma başvurusu “kayıt belgesi” bulunanlar,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)
 • Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk resmi memurları ile bunların eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarıyla sınırlı olmak üzere, ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)
  Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)
 • “Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi” olanlar
 • “Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi” sahibi olanlar
 • “Vatansız Kişi Kimlik Belgesi” olanlar
 • Geçerli çalışma iznine sahip olanlar

[njwa_button id=”540″]